Aeroklub Zagreb je neprofitna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja zrakoplovne kulture, sporta i rekreacije.

Rad kluba odvija se kroz djelatnosti sekcija pilota jedrilica, pilota aviona i padobranske sekcije. Unutar kluba također djeluje Klub zrakoplovnih veterana.

Aeroklub Zagreb ima ustrojenu Arhivu i knjižnicu u kojima je sustavno sakupljana građa i koja predstavlja jedinstvenu arhivu zagrebačkog i hrvatskog zrakoplovstva.

Aeroklub Zagreb član je Zagrebačkog zrakoplovnog saveza, Zrakoplovno-tehničkog saveza Rudolfa Perešina i Kluba Zagrepčana.

Aktivno surađuje sa ostalim klubovima u gradu i zemlji, a u novije vrijeme i sa klubovima u inozemstvu.

Danas u klubu djeluje preko 200 aktivnih članova letača i skakača.