Naša flota jedrilica

U našoj floti imamo 8 jedrilica

Grob G-103 TwinAstir (9A-GTZ)

Raspon krila: 17.5 m

Minimalna brzina: 70 km/h

Maksimalna brzina: 250 km/h

Najbolja finesa: 1:37

Max. opterećenje u letu: +5,3/-2,65 g

Blanik L-13 (9A-GBA)

Raspon krila: 16.2 m

Minimalna brzina: 60 km/h

Maksimalna brzina: 253 km/h

Najbolja finesa: 1:28

Max. opterećenje u letu: +6/-3 g

Pirat SZD-30 (9A-GRA)

Raspon krila: 15 m

Minimalna brzina: 65 km/h

Maksimalna brzina: 250 km/h

Najbolja finesa: 1:30,5

Max. opterećenje u letu: +6/-3,5 g

Pilatus B4-PC11AF (9A-GPA)

Raspon krila: 15 m

Minimalna brzina: 67 km/h

Maksimalna brzina: 240 km/h

Najbolja finesa: 1:35

Max. opterećenje u letu: +7/-4,79 g.

Jantar SZD-41A (9A-GJA)

Raspon krila: 15 m

Minimalna brzina: 68/80 km/h

Maksimalna brzina: 245 km/h

Najbolja finesa: 1:39

Max. opterećenje u letu: +5,3/-2,67 g

Lak-12 (9A-GLA)

Raspon krila: 20.4 m

Minimalna brzina: 65 km/h

Maksimalna brzina: 250 km/h

Najbolja finesa: 1:47

Max. opterećenje u letu: +6/-3

Schempp – Hirth Cirrus (9A-GCZ)

Raspon krila: 17.74 m

Minimalna brzina: 70 km/h

Maksimalna brzina: 250 km/h

Najbolja finesa: 1:44

Max. opterećenje u letu: +5/-2,65 g

Meteor 57 (9A-GSO)

Raspon krila: 20 m

Minimalna brzina: 70 km/h

Maksimalna brzina: 250 km/h

Najbolja finesa: 1:40

Max. opterećenje u letu: +4/-2,5 g

Naša flota aviona

Imamo jedan motorni zrakoplov koji služi za šlepanje jedrilica i vuču transparenata

Piper PA-18 SuperCub (9A-DBS)

Raspon krila: 10,5 m

Motor: 150 KS

Masa praznog zrakoplova: 424 kg

Potrošnja goriva: 32 l/h

Dolet: 740 km

Dužina uzletne staze: 198 m