Školovanje 18. ožujka 2017. – Aerozaprega polijeće!

Aeroklub Zagreb već dugi niz godina organizira školovanje pilota jedriličara. Školovanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Uvjeti koje trebate ispunjavati te program obuke možete naći na poveznici školovanje. Korisno je napomenuti da se školovanje odvija tijekom cijele godine ovisno o povoljnim meteorološkim uvjetima. No, početak godine je najbolje vrijeme da planirate svoje školovanje budući da na taj način postajete dio razreda polaznika te započinjete obuku s teoretskom nastavom. Nastava najčešće započinje u ožujku mjesecu.

Ukoliko ste zainteresirani za jedriličrsku obuku te ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa školovanjem Mihajlo Vam stoji na raspolaganju.

Kontakt osoba: Mihajlo Karšaj

mob: 098/352-102

e-mail: mihajlo.karsaj@gmail.com