Školovanje

“Aeroklub Zagreb” ima najdulju tradiciju školovanja sportskih pilota u Hrvatskoj, te ima sve potrebne dozvole za školovanje izdane u nadležnoj Hrvatskoj Agenciji za Civilno Zrakoplovstvo. Kao i svake godine, tako i ove Sekcija zrakoplovnog jedriličarstva priprema početni tečaj (osnovnu letačku obuku) za pilote jedrilice. Tečaj se sastoji iz teoretskog dijela (predavanja) i praktičnog dijela (letenje). Kandidat za školovanje mora ispuniti slijedeće uvjete:

 • Upis u “Aeroklub Zagreb”
 • Obavljen liječnički pregled kod nadležne zdravstvene komisije (organizirano nakon teorije)
 • Odslušani i položeni ispiti iz teoretskih predmeta:
  • Zrakoplovno pravo
  • Opće znanje o zrakoplovima povezano s jedrilicama
  • Izvedba leta i planiranje leta
  • Ljudska izvedba
  • Meteorologija
  • Navigacija
  • Operativni postupci
  • Načela letenja
  • Komunikacija

Teoretski dio školovanja odvija se tri do pet puta tjedno ovisno o dogovoru sa kandidatima u prostorijama Aerokluba Zagreb na aerodromu Lučko, Ježdovečka 17 u večernjim satima, dok se subotom nastava odvija kroz jutro. Termini predavanja utvrđuju se s polaznicima i usklađuju se s njihovim mogućnostima.

ucenje


Nastava u prostorijama Aerokluba, Jurišićeva 5/I Zagreb

Nakon uspješno završenog teoretskog dijela obuke, praktični dio obuke (letenje) biti će organiziran početkom srpnja,      na aerodromu Lučko. Letenje se obavlja na dvosjednoj školskoj jedrilici Blanik L-13, na kojoj je predviđeno oko 40 letova sa nastavnikom i 20 samostalnih letova. Time je osnovna obuka u kojoj se nauči samostalno i sigurno upravljati jedrilicom u svim fazama leta, završeno.

Poslije završene osnovne obuke, školovanje se nastavlja individualno, prema željama i mogućnostima pilota-početnika. Uči se jedrenje sa nastavnikom, nakon čega pilot-početnik samostalno skuplja sate letenja na Blaniku, te nakon određenog broja sati prelazi na jednosjednu trenažnu jedrilicu . Tako, nakon što nakupi dovoljan broj sati, pilot-početnik može pristupiti polaganju ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice (Sailplane Pilot Licence), koju izdaje Hrvatska Agencija za Civilno Zrakoplovstvo.

Ukoliko ste zainteresirani za jedriličarsku obuku te ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa školovanjem Mihajlo Vam stoji na raspolaganju. Mob: 098/352-102