20. Kup grada Zagreba u preciznom slijetanju, 16.10.2010.