Sekcija pilota aviona posjeduje slijedeće avione:

Cessna C-150L, 9A-CCH

Cessna C-150L, 9A-CCH

Cessna C-150L, 9A-CDH

Cessna C-150L, 9A-CDH

Piper PA-28 Warrior, 9A-DDA

Piper PA-28 Warrior, 9A-DDA