U godišnjem izvješću Hrvatske kontrole zračne plovidbe za 2016. mogli smo zapaziti da će 2017. biti vrlo zanimljiva. Planirana je implementacija koncepta fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom FUA kroz PUFS projekt te potpuna operativnost 2018. Predstavljanjem novog AMC portala 7. Lipnja 2017. na Fakultetu prometnih znanosti najavljen je njegov probni rad kao glavnog korisničkog alata pri rezervaciji struktura u zračnom prostoru u razdoblju od 22. lipnja do 22. listopada 2017. godine.  Iza nas je skoro pola godine probne primjene novog koncepta upravljanja zračnim prostorom te njegova puna operativnost s tekućom 2018. godinom. Mega proces reorganizacije ATMa ( Air Traffic Management ) nad europskim nebom naposlijetku je zahvatio i Hrvatsku! Osvrnimo se ukratko kada je taj proces započeo i zašto njegova implementacija predstavlja izniman napredak u upravljanju zračnim prostorom.

Tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća uporaba zračnog prostora bila je daleko od fleksibilnog koncepta u punom smislu riječi. Postojali su koridori civilnog zračnog prometa dok je sve ostalo bio vojni zračni prostor. Uslijed stalnog porasta zahtjeva u civilnom prometu projekcije su jasno ukazivale na dugoročnu neodrživost takvog koncepta uslijed stalnog povećanja kapaciteta, standarda sigurnosti te učinkovitosti i smanjenja troškova.

Na petom ministarskom sastanku ECACa ( European Civil Aviation Conference ) 1997. godine predložena je nova ATM strategija, koja je odobrena 2000g pod nazivnom ATM2000+ te usvojena u siječnju 2000 dok je nadopunjena 2003. s naglaskom na sigurnost i zaštitu. Glavni cilj „ATM strategije 2000+“ je: osigurati ekonomičan, siguran, brz i redovan protok zračnog prometa za sve faze leta putem ATM usluga koje su razmjerne i prilagodljive svim zahtjevima korisnika.

Načela na kojima se temelji FUA koncept ukratko su pojašnjeni na stranici HKZPa gdje vidimo tri ASM strukture uz napomenu nadležnih tijela: stratešku ( ASM 1 – NPUZP ), pred – taktičku ( ASM 2 – AMC )  i taktičku ( ASM 3 – AMC/KZP ). Cijeli zračni prostor promatramo kao jedan kontinuum. Da se poslužimo jednom vrlo pojednostavljenom analogijom; kao da više zemljoradnika koristi istu površinu u različitim vremenskim intervalima. Nakon završetka svog ciklusa, korisnik oslobađa površinu za drugog. Potpuno su zadovoljene potrebe svih uz maksimalno iskorištenje resursa. Zvuči poput znanstveno fantastičnog romana. Sreća, ono što je na zemlji znanstvena fantastika u zraku je ne samo izvedivo već i poželjno. Ideja o fleksibilnoj uporabi zračnog prostora očito se nametnula  sama po sebi.

Jedriličarska sekcija  Aerokluba Zagreb i FUA

Informacije s kojima raspolažemo su slijedeće: Lučko 3 se rascjepkao na više struktura. Lučko 1 ostaje nepromijenjen. Strukture su preimenovane i aktivirat će se putem AMC portala. Isto tako može se vidjeti tko je još aktivirao zonu u prostoru koji nam je zanimljiv za letenje, primjerice susjedni aeroklubovi. Rezervirana struktura se izdvaja iz kontroliranog zračnog prostora i u suštini postaje G prostor. G prostor po ICAO klasifikaciji predstavlja prostor gdje nadležnost ATCa nije neophodna ili se ne može osigurati iz praktičnih razloga. Nema restrikcija ulaska u prostor koji su drugi rezervirali. Korisnik dobiva na korištenje dostupan prostor u realnom vremenu korištenja. Vjerujemo da ovo za sobom povlači obvezu mijenjanja frekvencije tijekom leta. Najvjerojatnije General VFR 123,5 MHz. Preporuka je da se strukture koriste realno i racionalno, odnosno da se ne rezervira pola Hrvatske za letenje iznad Sljemena ili da se uopće ne koriste. Aktivnosti će u svakom slučaju biti praćene.

Dobra vijest je što ćemo imati priključak prema Otočcu i dalje prema Sinju uz postojeće koji nam i sada omogućavaju prelete prema Međimurju, Podravini i Slavoniji. Ovim se značajno otvaraju mogućnosti za prelete. Trenutno stanje aktiviranih zona možemo pratiti na Karti stanja AMC portala što je vidljivo iz prikaza.

3D prikaz aktivirane strukture na AMC portalu

Što se tiče taktičkog dijela, nakon rezervacije struktura online, potvrda ide telefonom prema najbližoj kontroli. Znači, ako toranj Lučko radi onda s njima, a ako ne onda kao i do sada s oblasnom kontrolom. Pravila za uporabu AMC portala, rezervaciju, aktivaciju i deaktivaciju fleksibilnih struktura (PUFS) možete pročitati ovdje.

 

Izvori:

Eurocontrol

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Inovativna koncepcija upravljanja europskim zračnim prostorom – Martina Červeni

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed